Regulamentul General privind Protectia datelor cu Caracter Personal

Introducere:
Este normal și chiar recomandat să acordați o atenție deosebită modului în care datele dumneavoastră personale, sunt colectate, utilizate și distribuite.

Politica pentru protectia datelor cu caracter personal, denumită în continuare “Politica” a fost special creată pentru a vă ajuta să înțelegeți practicile și condițiile în care Quality Fenster S.R.L denumită în continuare Qfenster, cu sediul în  Cluj Napoca, str. Crinului Nr 5, județul Cluj, colectează, utilizează și stochează datele dvs. personale denumite în continuare “Date”.

În acest document veți găsi diferite date pe care le putem colecta sau pe care ni le puteți furniza când accesați și / sau utilizați „Website-ul” www.qfenster.ro, www.qfenster.com, www.termopane-cluj.ro.

Politica se aplică Datelor colectate din următoarele surse:

 • Site-ul www.qfenster.ro
 • Site-ul www.qfenster.com
 • Site-ul www.termopane-cluj.ro
 • Transmiterea datelor prin secțiunea „Contact”, „Cerere ofertă”, „Cere ofertă” etc.
 • Completare formularului aflat la secțiunea ”Cere ofertă”;
 • Completare formularului „Contact Direct”.

Cititi cu atenție Politica pentru a înțelege în mod clar practicile noastre privind prelucrarea datelor dvs. Rețineți că trebuie să fiți de acord cu această politică pentru a vizualiza și/sau utiliza site-ul nostru.
Dacă nu sunteți de acord cu Politica noastră de Protecție a datelor cu Caracter Personal, vă adresăm rugămintea de a nu utiliza site-ul nostru.
Sunteți responsabil de a vă asigura ca toate datele furnizate catre Qfenster sunt complete, corecte și actualizate.

1. Ce date colectăm?

 • Adresa dvs. de email trebuie sa fie furnizată dacă doriți să comunicați cu Qfenster prin formularele de contact și / sau să primiți ofertele noastre;
 • Datele referitoare la identitatea dvs., cum ar fi numele dvs., prenumele, adresa de e-mail sau numărul de telefon pot fi solicitate în formularele de colectare a detaliilor;
 • Date referitoare la navigare: date referitoare la modul în care utilizați site-urile web, inclusiv: adresa IP, browserul utilizat, durata de navigare, istoricul cautărilor, sistemul de operare utilizat, limba și paginile vizualizate;
 • Date despre vizitele dvs. pe site-ul nostru, inclusiv date despre trafic, fișiere de jurnal și alte date sau resurse de comunicare utilizate de dvs. atunci când accesați site-urile noastre.

 2. Cum sunt colectate Datele?

Datele colectate și modul de colectarea acestora variază în funcție de modul în care utilizați site-ul www.qfenster.ro.
Qfenster colecteaza direct Datele pe care le introduceți în formularele de contact și/sau le comunicați atunci cănd ne contactați prin telefon.

Qfenster colectează, de asemenea indirect, Datele dvs. prin cookie-uri și unelte de tracking (Google Analytics, Remarketing).

Politica privind cookie-urile, care a fost creată special pentru a vă ajuta să înțelegeți mai bine această tehnologie și modul în care o utilizăm pe site-ul nostru.

3. De ce sunt colectate Datele?


Datele dvs. personale sunt colectate de Qfenster pentru:

 • a lua legătura cu dumneavoastră și a vă oferi informații tehnice și comerciale (inclusiv de către parteneri contractuali ai Qfenster)
 • prelucrarea solicitărilor dumneavoastră (din formularul de contact), inclusiv pentru asistența clienți.
 • pentru a beneficia de caracteristici interactive ale site-ului (geolocatie).
 • în scopuri statistice, pentru evaluarea gradului de satisfacție al clientilor în raport cu serviciile Qfenster
 • de marketing direct, respectiv informare prin mesaje transmise prin e-mail și/sau SMS cu privire la produse și servicii (inclusive noile produse și servicii ale Qfenster), promoții, concursuri, tombole sau orice alte acțiuni de marketing desfășurate de catre Qfenster și de partenerii săi și administrare a bazei de date clienți (consumatori, numai în măsura în care persoana vizată și-a exprimat acordul expres și neechivoc pentru prelucrarea e-mail-ului și/sau telefonului în acest scop).

Datele dvs. pot fi, de asemenea, colectate prin cookie-uri și trackeri, cu consimțămăntul dvs. atunci cănd este necesar, pentru:

Imbunătățirea experienței dvs. pe site-ul www.qfenster.ro prin:

 • Permiterea site-ului nostru de recunoașterea terminalului folosit, economisind astfel furnizarea acelorași informații de mai multe ori pentru aceeași activitate,
 • Analiza traficului și a datelor transmise de și pe site, pentru a contoriza numărul utilizatorilor, pentru îmbunătățirea acestuia, precum și pentru a ne asigura că acestea spun de în timp utiliza solicitarilor dvs.
  Refuzul dumneavoastră de a furniza unele date ar putea duce la indisponibilitatea anumitor servicii.

4. Cine procesează Datele?

Datele dvs. personale sunt procesate de următoarele categorii de personal din cadrul Qfenster :

 • Administratorii site-ului www.qfenster.ro
 • Persoanele desemnate pentru preluarea solicitărilor transmise de câtre dumneavoastră de pe formularele de contact.
 • Linkuri câtre terțe pagini web.

  Site-ul www.qfenster.ro poate conține legături către diferite site-uri web, platforme și rețele sociale gestionate pe echipamente ale unor terțe părți, de către persoane și organizații asupra cărora Qfenster nu are control.
  Ca atare, în niciun caz nu putem fi trași la răspundere pentru modul în care datele dvs. sunt stocate sau utilizate pe serverele terțelor părți.
  Vă recomandăm să citiți politica aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal pentru fiecare site web terță parte pe care îl accesați prin site-ul nostru pentru a înțelege modul în care vor fi utilizate datele dvs.

5. Pe ce perioadă sunt stocate Datele dvs. personale?

Qfenster stochează datele dvs. numai pentru perioada necesară pentru scopurile explicate la punctul 3.

Perioada de stocare și păstrare a datelor variază în funcție de natura și scopul pentru care au fost colectate, și totodată există anumite obligații legale ce prevăd perioada de păstrare a acestora.

Datele colectate prin intermediul formularelor de contact, prin telefon sau prin chat, vor fi stocate pănă la cinci (5) ani de la data ultimului contact.

Datele colectate prin cookie-uri / trackere vor fi stocate timp de până la șase (6) luni pentru cookie-urile care măsoară publicul nostru și până la treisprezece (13) luni pentru alții.

După perioadele menționate mai sus, datele dvs. vor fi anonimizate și vor fi păstrate doar pentru scopuri statistice, accesul la acestea realizându-se controlat.

6. Cum sunt protejate Datele dvs.?

Datele dvs. sunt stocate pe servere securizate protejate de firewall-uri și software antivirus.

Au fost implementate toate măsurile tehnice și organizatorice menite să protejeze confidențialitatea, disponibilitatea și integritatea datelor dvs. împotriva oricărei accesări sau utilizări nepermise, de utilizare, modificare, a dezvăluire neautorizată sau pierderi accidentale.

Având în vedere caracteristicile mediului online, nu putem garanta securitatea optimă a datelor transmise prin internet, însa vă asigurăm că facem tot posibilul pentru protecția datele, însă din păcate nu putem garanta securitatea absolută a informațiilor trimise pe site-ul nostru, acestea realizăndu-se pe propriul risc.

7. Care sunt drepturile dvs?

Conform prevederilor Regulamentului 679/2016al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, Qfenster are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Totodată, conform acestei RGPD dvs. aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita informații despre modul în care se vor utiliza datele personale
 • dreptul de a avea acces la datele personale colectate
 • dreptul de a rectifica datele personale colectate
 • dreptul de a șterge datele personale colectate
 • dreptul de a restricționa accesul la datele personale colectate
 • dreptul de portabilitate a datelor personale câtre alt operator
 • dreptul de opoziție
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și profilare
 • dreptul de a te adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 679/2016.

8. Ce înseamnă Consimțămănt?

După completarea datelor în formularul de contact din secțiunea specifică, prin bifarea câmpului privind înțelegerea termenilor și condițiilor, declarați și acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a site-ului www.qfenster.ro și vă dați acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopurile prevăzute mai sus la punctul 3.

 

9. Ce ați luat la cunostință prin citirea acestei Politici?

Prin citirea Politicii ați luat la cunostință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul de ștergere, dreptul de restricționare, dreptul de portabilitate, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și profilare și dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Regulamentul 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

10. Pe cine trebuie să contactați pentru a avea acces la datele dvs. personale colectate de Qfenster?

Pe baza unei solicitări scrise pe adresa de mail qualityfenster@gmail.comvă puteți manifesta oricare din drepturile evidențiate de Regulamentul 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

11. Care este timpul de răspuns pentru solicitările dvs.?

Timpul de râspuns pentru solicitarea ta este cuprins între 30 și 90 zile, în funcție de solicitările primite.

 

12. Ce se întămplă dacă datele dvs. personale au fost compromise?

În cazul în care datele dvs. personale au fost compromise, Persoana specificată la punctul 10, are obligația de a vă informa în termen de maxim 72 ore, pentru a hotăra care vor fi acțiunile ulterioare.

 

13. Pot fi transmise datele dvs. pesonale câtre Justiție?

Informațiile dvs. cu caracter personal pot fi furnizate și câtre Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Dacă doriți să vedeți datele cu caracter personal ale dumneavoastră ce le deținem, vă rugăm să trimiteți un mail pe adresa qualityfenster@gmail.com. Solicitarea dvs. va fi procesată în termen de 30 zile.